Program for Infertilitet - fra diagnose til behandling (33417)

Tirsdag 7. mai

08.45 Velkommen
Ritsa Storeng
09.00 Generelt om fertilitet/infertilitet og utredning av «paret»
Jon Hausken
09.30 Hva er Assistert befruktning (ART)?
Jon Hausken
10.00 Infertilitet hos kvinnen – diagnoser og behandling
Arne Schwennicke
10.30 Pause
11.00 Infertilitet hos mannen – diagnoser og behandling
Nan Birgitte Oldereid
11.30 Hormonstimulering ved assistert befruktning
Arne Schwennicke
12.00 Lunsj
13.00 IVF laboratoriet – metoder
Mette Haug Stensen
13.30 ART – i går, i dag, i morgen
Shabana Sayed
14.00 Komplikasjoner/risiki ved infertilitetsbehandling
Marte Myhre Reigstad
14.30 Pause
15.00 Bioteknologiloven og Assistert befruktning – hvor går vi?
Torolf Holst-Larsen
15.00 Spørsmål og svar
15.30 Infertilitet og assistert befruktning i løpet av det siste århundret

Eira Bjørvik

16.00 Spørsmål
16.15 Slutt