Alle kurs
ID. 33425

Klinisk kardiopulmonal belastningstesting (CPET)

Informasjon

Spesialister i indremedisin, lungesmedisin, hjertemedisin og fysikalsk medisin.