Klinisk kardiopulmonal belastningstesting (CPET) (33425)

Dato: 24-25. okt 2019
Sted: LHL-sykehuset Gardermoen
Adresse: Ragnar Strøms vei 10,
2067, JESSHEIM

NORGE
Praktiske henvendelser: LHL-sykehuset Gardermoen
Maks antall deltakere 25
Kurseier LHL-sykehuset Gardermoen

Målgruppe

Spesialister i indremedisin, lungesmedisin, hjertemedisin og fysikalsk medisin.

Læringsmål

Gi en grundig innføring i kardiopulmonal funksjonsbelastning (CPET). Oppnå forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene. Oppnå forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene. Oppnå at kursdeltakeren evner å implementere CPET inn i utredning, relatere resultater til kliniske funn, og å ta konsekvens av funn.

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 15 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 15 t

Etterutdanning

Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 15 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 15 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 15 t

Program for Klinisk kardiopulmonal belastningstesting (CPET) (33425)

Torsdag 24. oktober

09.30 Registrering, kaffe/te og frukt.
10.00 Velkommen.
10.15 Arbeidsfysiologi.

M. Melsom

11.15 Pause.
11.30 Måling av dyspné, bentretthet og smerter.

A. Edvardsen

11.45 Klinisk ergospirometri. Prinsipp, begreper, variabler og

protokoller. A. Edvardsen

12.45 Lunsj.
13.45 Demonstrasjon av ergospirometri. Frisk testperson.

LK Vesteng, A. Edvardsen, M. Melsom, I. Skjørten

14.20 Klinisk ergospirometri. Indikasjoner og kontraindikasjoner.

Normalområder og patologi. M. Melsom

15.20 Pause. Kaffe, te og kake.
15.35 Kasuistikker. Normalfunn. Vurdering av arbeidsfunksjon.

Over/undervekt. Hyperventilering. I. Skjørten

Fredag 25. oktober

08.30 Klinisk ergospirometri. Beregnende variabler, 9-panel

plot m/tolkning. I. Skjørten

09.45 Pause. Kaffe, te og frukt.
10.00 Demonstrasjon av ergospirometri pasient.

A. Edvardsen, I. Skjørten, LK. Vesteng

10.35 Pause.
10.45 Pulsoksymetri, kapillære blodgasser. Arterielle blodgasser.

A. Edvardsen. M. Melsom

11.20 Lunsj.
12.00 Kasuistikker.

I. Skjørten, M. Melsom

13.30 Pause. Kaffe, te og kake.
13.45 Kasuistikker. Oppsummering.

J. Grimsmo

15.10 Slutt.