Program for Klinisk kardiopulmonal belastningstesting (CPET) (33425)

Torsdag 24. oktober

09.30 Registrering, kaffe/te og frukt.
10.00 Velkommen.
10.15 Arbeidsfysiologi.

M. Melsom

11.15 Pause.
11.30 Måling av dyspné, bentretthet og smerter.

A. Edvardsen

11.45 Klinisk ergospirometri. Prinsipp, begreper, variabler og

protokoller. A. Edvardsen

12.45 Lunsj.
13.45 Demonstrasjon av ergospirometri. Frisk testperson.

LK Vesteng, A. Edvardsen, M. Melsom, I. Skjørten

14.20 Klinisk ergospirometri. Indikasjoner og kontraindikasjoner.

Normalområder og patologi. M. Melsom

15.20 Pause. Kaffe, te og kake.
15.35 Kasuistikker. Normalfunn. Vurdering av arbeidsfunksjon.

Over/undervekt. Hyperventilering. I. Skjørten

Fredag 25. oktober

08.30 Klinisk ergospirometri. Beregnende variabler, 9-panel

plot m/tolkning. I. Skjørten

09.45 Pause. Kaffe, te og frukt.
10.00 Demonstrasjon av ergospirometri pasient.

A. Edvardsen, I. Skjørten, LK. Vesteng

10.35 Pause.
10.45 Pulsoksymetri, kapillære blodgasser. Arterielle blodgasser.

A. Edvardsen. M. Melsom

11.20 Lunsj.
12.00 Kasuistikker.

I. Skjørten, M. Melsom

13.30 Pause. Kaffe, te og kake.
13.45 Kasuistikker. Oppsummering.

J. Grimsmo

15.10 Slutt.