Alle kurs
ID. 33429

Akuttmedisin for allmennleger og legevakt

26-27. sep 2019

Skriv ut

Informasjon

Obligatorisk forkurs: Det er svært viktig at det før kurset tas forkurset på nett. Enten kan kursbeviset skrives ut og tas med til kurset eller maile det til: kontakt@transportmedisin.no For å få kursbevis må det betales kr. 250,-. 

Nettkurset ligger på: https://kurs.uni.no/ (det er "kun" akuttmedisinkurset som er obligatorisk forkurs)

Oppmøte og kursstart: Kursstart kl. 0800 begge dager, men det er ønskelig med oppmøte i god tid slik at kurset kan startes så presist som mulig. Kursdagene er kl. 0800-1600 begge dager.