Alle kurs
ID. 33761

Akuttmedisin for legevaktpersonell

28-29. jan 2020

Skriv ut

Informasjon

Grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.