Alle kurs
ID. 33766

Norsk Laryngologi

Gjennomgang av laryngeale tilstander, diagnostikk, metode og behandling.

Kurset er flyttet fra juni 2021

Informasjon