Norsk Laryngologi (33766)

Dato: 3-4. jun 2021
Sted: Stavanger universitetssykehus HF
Adresse: Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019, STAVANGER

NORGE
Påmeldingsfrist 05.04.2021
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 13
Maks antall deltakere 30
Kurseier Norsk forening for otorhinolaryngologi hode- og halskirurgi

Priser

Lege: 3 700,-

Målgruppe

Spesialister i Øre-nese-halssykdommer.

Formål med kurset

Gjennomgang av laryngeale tilstander, diagnostikk, metode og behandling. Det ønskes å skape ett bedre faglig miljø for vanlige og relativt sjeldne benigne og maligne laryngologiske tilstander og lidelser

Andre opplysninger

Kursarrangør: Laryngologisk utvalg, Otorhinolaryngologisk forening

Kurskomite

Lynn Elisabeth Biserød (Kursleder)
Harriet Akre

Program for Norsk Laryngologi (33766)

Torsdag 3. juni

09.00 Registrering
09.20 Velkommen! Kursleder
09.30 Larynx-anatomi og biomekanikk
10.00 Laryngologisk diagnostikk (inkl. fleksibel skopi, videostroboskopi og NBI
11.30 Lunsj
12.15 Benigne larynxforandringer
13.00 Behandling av bemigne larynxforandringer
13.45 Pause
14.00 Polikliniske endoskopiske prosedyremuligheter og begrensninger
14.45 Pareser og nevromuskulære sykdommer og behandlingen av disse
15.30 Pause
15.45 Stemmerelaterte problemer og logopedens stemmeterapi
16.15 EILO
17.00 Slutt

Fredag 4. juni

09.00 Trakeotomi
09.45 Premaligne og maligne larynxforandringer
10.30 Pause
10.45 Endoskopisk kirurgisk nehandling av larynx cancer
11.30 Tilleggsbehandling ved larynxcancer (strålebehandling og kjemoterapi)
12.15 Lunsj
13.00 Sequeler ved behandling av malign lidelse
13.45 Laryngektomi
14.30 Stoma og talekanyler
15.15 Pause
15.30 Drøfting av kliniske problemstillinger (paneldebatt) med innsendte kasuistikker
17.00 Slutt