Program for Norsk Laryngologi (33766)

Torsdag 3. juni

09.00 Registrering
09.20 Velkommen! Kursleder
09.30 Larynx-anatomi og biomekanikk
10.00 Laryngologisk diagnostikk (inkl. fleksibel skopi, videostroboskopi og NBI
11.30 Lunsj
12.15 Benigne larynxforandringer
13.00 Behandling av bemigne larynxforandringer
13.45 Pause
14.00 Polikliniske endoskopiske prosedyremuligheter og begrensninger
14.45 Pareser og nevromuskulære sykdommer og behandlingen av disse
15.30 Pause
15.45 Stemmerelaterte problemer og logopedens stemmeterapi
16.15 EILO
17.00 Slutt

Fredag 4. juni

09.00 Trakeotomi
09.45 Premaligne og maligne larynxforandringer
10.30 Pause
10.45 Endoskopisk kirurgisk nehandling av larynx cancer
11.30 Tilleggsbehandling ved larynxcancer (strålebehandling og kjemoterapi)
12.15 Lunsj
13.00 Sequeler ved behandling av malign lidelse
13.45 Laryngektomi
14.30 Stoma og talekanyler
15.15 Pause
15.30 Drøfting av kliniske problemstillinger (paneldebatt) med innsendte kasuistikker
17.00 Slutt