Alle kurs
ID. 33767

Klinisk emnekurs i hjerte-kar sykdommer

28. jan - 11. feb 2020

Sykehuset Telemark HF

Skriv ut

Informasjon

Allmennleger, spesialister i allmennmedisin, utdanningskandidater i generell indremedisin.