Klinisk emnekurs i hjerte-kar sykdommer (33767)

Dato: 28. jan - 11. feb 2020
Sted: Sykehuset Telemark HF
Kurslokale: Notodden sykehus, Møterom 2. etg, Psykiatrisk poliklinikk
Påmeldingsfrist 14.01.2020
Praktiske henvendelser: Sykehuset Telemark HF
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Maks antall deltakere 20
Kurseier Sykehuset Telemark HF

Priser

Deltaker: 2 000,-

Målgruppe

Allmennleger, spesialister i allmennmedisin, utdanningskandidater i generell indremedisin. 

Læringsmål

Kurset tar for segvanlige hjertekar-sykdommer og tilstander i grensesnitt mellom lokalsykehus og allmennpraksis. Dialog, EKG-øvelser, erfaringsutveksling om henvisning, utredning og oppfølging av pasienter med hjerte-kar sykdommer.

Kurskomite

Erling Dahl Borkamo (Kursleder)
Hanne Louise Thürmer
Anne Olaug Aase
Johannes Haukås

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Hjertesykdommer

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Hjertesykdommer

Program for Klinisk emnekurs i hjerte-kar sykdommer (33767)

Tirsdag 28. januar

08.00 Registrering, kaffe, kursmateriell.
08.15 Hjerte-karsykdom i et fastlegeperspektiv.

Fastlege og kommuneoverlege Inga Tho

09.00 Pause.
09.15 Brystsmerter - dialog om utredning, tiltak før henvisning.

Hanne Thürmer, kardiolog

10.00 Pause.
10.15 Brystsmerter - behandling, oppfølging av koronarsykdom.

Hanne Thürmer, kardiolog

11.00 Pause.
11.15 Synkope-utredning, henvisning, oppfølging.

Erling Borkamo, kardiolog

12.00 Lunsj.
12.30 Hjerteutredning hos idrettsutøvere, barn og unge.

Erling Borkamo, kardiolog

13.15 Pause.
13.30 Artrieflimmer og hjertebank - utredning, henvisning

og oppfølging. Erling Borkamo, kardiolog

14.15 Pause med kake.
14.30 Trening, røyking, overvekt, blodtrykk, lipider, kosthold -

Dialog om oppfølging. Hanne Thürmer, kardiolog

15.15 Pause.
15.30 Førerkort og hjerte-karsykdom - hvem gjør hva?

Hanne Thürmer, kardiolog

Tirsdag 11. februar

08.15 Hjertesvikt, tungpust, hovne ben - dialog om utredning

og tiltak før henvisning. Terje Hegard, kardiolog

09.00 Pause.
09.15 Hjertesvikt, tungpust, hovne ben, behandling,

oppfølging av hjertesvikt. Terje Hegard, kardiolog

10.00 Pause.
10.15 Pacemakere og andre implanterte "dingser" -

i et allmennlegeperspektiv. Hanne Thürmer, kardiolog

11.00 Pause.
11.15 Hjerneslag, TIA - behandling og videre oppfølging.

Anne Gro Holtan, indremedisiner

12.00 Lunsj.
12.30 Når blodtrykk er vanskelig å behandle.

Anne Gro Holtan, indremedisiner

13.15 Pause.
13.25 EKG-kurs - praktiske øvelser, gruppearbeid.

Erling Borkamo, kardiolog

14.05 Pause med kake.
14.15 EKG-kurs - praktiske øvelser, gruppearbeid.

Erling Borkamo, kardiolog

15.00 Pause.
15.10 AHLR - praktisk øvelse på kompresjoner og ventilering,

gruppearbeid. Terje Hegard, kardiolog

15.50 Kursprøve, evaluering, forslag til neste kurs.