Program for Klinisk emnekurs i hjerte-kar sykdommer (33767)

Tirsdag 28. januar

08.00 Registrering, kaffe, kursmateriell.
08.15 Hjerte-karsykdom i et fastlegeperspektiv.

Fastlege og kommuneoverlege Inga Tho

09.00 Pause.
09.15 Brystsmerter - dialog om utredning, tiltak før henvisning.

Hanne Thürmer, kardiolog

10.00 Pause.
10.15 Brystsmerter - behandling, oppfølging av koronarsykdom.

Hanne Thürmer, kardiolog

11.00 Pause.
11.15 Synkope-utredning, henvisning, oppfølging.

Erling Borkamo, kardiolog

12.00 Lunsj.
12.30 Hjerteutredning hos idrettsutøvere, barn og unge.

Erling Borkamo, kardiolog

13.15 Pause.
13.30 Artrieflimmer og hjertebank - utredning, henvisning

og oppfølging. Erling Borkamo, kardiolog

14.15 Pause med kake.
14.30 Trening, røyking, overvekt, blodtrykk, lipider, kosthold -

Dialog om oppfølging. Hanne Thürmer, kardiolog

15.15 Pause.
15.30 Førerkort og hjerte-karsykdom - hvem gjør hva?

Hanne Thürmer, kardiolog

Tirsdag 11. februar

08.15 Hjertesvikt, tungpust, hovne ben - dialog om utredning

og tiltak før henvisning. Terje Hegard, kardiolog

09.00 Pause.
09.15 Hjertesvikt, tungpust, hovne ben, behandling,

oppfølging av hjertesvikt. Terje Hegard, kardiolog

10.00 Pause.
10.15 Pacemakere og andre implanterte "dingser" -

i et allmennlegeperspektiv. Hanne Thürmer, kardiolog

11.00 Pause.
11.15 Hjerneslag, TIA - behandling og videre oppfølging.

Anne Gro Holtan, indremedisiner

12.00 Lunsj.
12.30 Når blodtrykk er vanskelig å behandle.

Anne Gro Holtan, indremedisiner

13.15 Pause.
13.25 EKG-kurs - praktiske øvelser, gruppearbeid.

Erling Borkamo, kardiolog

14.05 Pause med kake.
14.15 EKG-kurs - praktiske øvelser, gruppearbeid.

Erling Borkamo, kardiolog

15.00 Pause.
15.10 AHLR - praktisk øvelse på kompresjoner og ventilering,

gruppearbeid. Terje Hegard, kardiolog

15.50 Kursprøve, evaluering, forslag til neste kurs.