Grunnkurs C: Allmennlegen og helsefremmende arbeid, del 2. Oppdalsuka 2020 (33770)

Dato: 8-11. mar 2020
Sted: Quality Hotel Skifer, Oppdal
Adresse: O. Skasliensvei 9
7340, OPPDAL

NORGE
Maks antall deltakere 60

Viktig informasjon

Kurset vil ha et tydelig innslag av egenaktivitet og deltakerne blir plassert i faste grupper a 6 under hele kurset. Det forventes at deltakerne tenker gjennom aktuelle problemstillinger, og tar med eksempler fra egen praksis og erfaringer fra nettkurset.

Temaoversikt

Internettadresse

www.oppdalsuka.org

 

Kurskomite

Marit Rye (Kursleder)
Geir Wenberg Jacobsen (Kursleder)
Magne Nylenna (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske kurs: 30 t