Alle kurs
ID. 33778

Pasientnær ultralyd - kurs 2 (Point of care ultrasound). Oppdalsuka 2020

Informasjon

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av akutt syke pasienter på fastlegekontor, legevakt, KAD mm. Dette kurset er beregnet for leger som allerede er kjent med grunnleggende bruk av ultralyd eller som har tatt kurs i ultralyd tidligere. Formålet med kurset er å utvide repertoaret til eger som bruker UL i sin praksis.