Alle kurs
ID. 33780

Allergologi grunnkurs del I

Informasjon

Ferdige spesialister/Leger i spesialisering med interesse for allergi og allergirelatert sykdom. Kurset søkes godkjent for utdannelse i spesialitetene allmenmedisin, pediatri, generell indremedisin, gastroenterologi, lungesykdommer, ØNH, dermatologi og arbeidsmedisin.