Kurs - Konferanse om medisinsk overaktivitet (33782)

Dato: 6. feb 2020
Sted: Helsedirektoratet
Praktiske henvendelser: Norsk forening for allmennmedisin
Epost: Charlotte.Ibsen.Henriksen@legeforeningen.no
Maks antall deltakere 30
Kurseier Norsk foren. for allmennmedisin

Priser

Deltaker: 1 300,-
Foreleser: 0,-

Innhold

Helsedirektoratet, Legeforeningen og Folkehelseinstituttet arrangerer sammen en dagskonferanse om temaet den 6. februar 2020 i Helsedirektoratets lokaler på Storo i Oslo. Konferansen vil presentere en oversikt over temaet, med presentasjon av oppdatert kunnskap, dilemmaer og drøfting av policyspørsmål. Hovedmålgruppen er beslutningstakere på høyt nivå innen helsepolitikk, helseadministrasjon, klinikk, pasient/brukerorganisasjoner og akademi.

Det holdes av noen plasser for åpen påmelding for alle leger, og det er søkt godkjenning som kurs i videreutdanning for alle spesialiteter med 7 kurspoeng. Kursavgift er satt til kr 1300. Kursavgiften refunderes ikke.