Alle kurs
ID. 33784

Veiledningpedagogikkseminar: Grunnleggende relasjonell forståelse. Del 2

Grunnleggende relasjonell forståelse utgjør de første 40 timene av psykoterapiveiledningen.

Informasjon