Program for Klinisk emnekurs i praktiske prosedyrer (33785)

Fredag 24. januar

08.30 Introduksjon, velkommen.
08.45 Samtykke kompetansevurdering.

Lege, Ringerike DPS

09.30 Suicidalitet vurdering.

Lege, Ringerike DPS

10.15 Pause.
10.30 Tvangsinnleggelser.

Lege, Ringerike DPS

11.15 Ano-rectoskopi, hemoroidebehandling.

Ståle Sagabråten, Nesbyen legesenter

12.00 Ski lunsj.
15.00 Ortopediske traumer ( hodeskader, brudd, luksasjoner m.m)

Harald Lystad, Hemsedal legekontor

15.45 Ortopediske traumer fortsetter.

Harald Lystad, Hemsedal legekontor

16.30 Pause.
16.45 Kirurgia minor ( atherom, lipom, nevi).

Ståle Sagabråten, Nesbyen Legesenter

17.30 Gyn prosedyrer ,diagnositikk ( cyt,pipelle med mer).

Lege, Ringerike sykehus

18.00 Gyn prosedyrer, prevensjon, 8 IUD, p-stav, p-ring m.m.)

Lege, Ringerike sykehus

20.00 Middag.

Lørdag 25. januar

09.00 EKG i akuttsituasjoner ( iskemi, infarkt, arytmi).

Nils Rune Nilsen, Vestre Viken HSS

09.45 Hjertemedisinske prosedyrer i allmennpraksis.

Nils Rune Nilsen , Vestre Viken HSS

10.30 Pause.
11.00 Prehospital trombolyse, cerebrale insulter.

Nils Rune Nilsen, Vestre Viken HSS

11.45 Ski lunsj.
15.00 Lungefunksjonsundersøkelser.

Lege, Ringerike sykehus

15.45 Pause.
16.00 Spirometri praktisk, tolkning.

Lege, Ringerike sykehus

16.45 Diskujon, plenum. Avslutning.