Alle kurs
ID. 33789

Spirometri - Nettkurs

Informasjon

Kursdeltakeren skal lære - prosedyre for spirometri med forsert ekspirasjon - de viktigste volum og flow-mål: FVC, FEV1, PEF og FEF50, samt FEV1% (FEV1 i % av FVC) - å kjenne igjen volum-tid-kurven og flow-volum-kurven hos normale, hos obstruktive, ved restriktiv lungesykdom og ved dårlig utført test - vite om grenseverdier for obstruksjon (FEV1 i % av forventet og FEV1%) - prosedyre for reversibilitetstest og kriterier for positiv test - bli kjent med følgende indikasjoner for spirometri/reversibilitetstest: diagnostikk ved mistanke om astma/KOLS, diagnostikk ved hoste og dyspne, kontroll av obstruktiv lungesykdom og venstresidig hjertesvikt.