Spirometri - Nettkurs (33789)

Praktiske henvendelser: Seksjon for utdanning drift
Epost: May.Helene.Dahl@legeforeningen.no
Antall kurstimer 5
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Deltaker: 2 200,-

Formål med kurset

Kursdeltakeren skal lære - prosedyre for spirometri med forsert ekspirasjon - de viktigste volum og flow-mål: FVC, FEV1, PEF og FEF50, samt FEV1% (FEV1 i % av FVC) - å kjenne igjen volum-tid-kurven og flow-volum-kurven hos normale, hos obstruktive, ved restriktiv lungesykdom og ved dårlig utført test - vite om grenseverdier for obstruksjon (FEV1 i % av forventet og FEV1%) - prosedyre for reversibilitetstest og kriterier for positiv test - bli kjent med følgende indikasjoner for spirometri/reversibilitetstest: diagnostikk ved mistanke om astma/KOLS, diagnostikk ved hoste og dyspne, kontroll av obstruktiv lungesykdom og venstresidig hjertesvikt.

Påmelding

Medlemmer logger seg inn på nettkursportalen via den røde meld-deg-på-knappen i høyre meny på denne siden.

Hvis du ikke er medlem i Legeforeningen logger du deg inn på nettkursportalen via følgende lenke: https://nettkurs.legeforeningen.no/login/index.php

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 5 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t