Allergologi grunnkurs del II (33795)

Dato: 12-16. okt 2020
Sted: Meet Ullevaal
Adresse: Sognsveien 75 D Ullevaal Stadion
0855, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 15.09.2020
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 35
Maks antall deltakere 30
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 7 600,-
Ikke lege: 15 200,-
Observatør: 0,-

Målgruppe

Spesialister/leger i spesialisering med interesse for allergi og allergirelatert sykdom.

Formål med kurset

Kurset er det andre av to grunnkurs i allergologi som er obligatorisk for godkjennelse i allergologi som kompetanseområde (Dnlf), i henhold til de krav som er definert i sjekklisten for kompetanseområdet, Kfr legeforeneningens nettsider. Kurset omfatter laboartorieanalyser og tolkning av disse, diagnostiske prosedyrer, allergologiske problemstillinger innenfor de ulike spesialiteter, samt allergiske tilstander omfattende flere organer som for eksempel anafylaksi og medikamentallergier. Grunnkurs II vil gi mer dybdekunnskap innenfor de samme områder. Det avholdes kursprøve.

Andre opplysninger

I tillegg til kursavgiften utgift til lunsj- og pauseservering under hele kurset.

En av kurskveldene vil det bli arrangert felles middag, den sendes det ut egen invitasjon til nærmere kursstart.

Kurskomite

Eva Stylianou (Kursleder)
Torgeir Storaas
Martin Sørensen
Anders Sebastian Tøndell

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 25 t, GJELDER EMNE: Allergologi
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 35 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 25 t, GJELDER EMNE: Allergologi
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 35 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 35 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 35 t

Kompetanseområde

Allergologi: Valgfrie kurs: 35 t
Allergologi: Obligatoriske kurs: 35 t

Program for Allergologi grunnkurs del II (33795)

Mandag 12. oktober

09.30 Velkommen, innledning

Program med forbehold om endringer.


Eva Stylianou
09.35 Allergi/overfølsomhet: Nomenklatur, immunologiske mekanismer
Erik Florvaag
10.00 Allergi og astma i livsløpsperspektiv: Epidemiologi, miljø og forebygging
Karin Cecilie Lødrup Carlsen
11.00 Pause
11.15 Allergologiutdanning
Torgeir Storaas
Legemiddeloverfølsomhet- klassifisering og utredning.

Repetisjon og presisering fra Grunnkurs I


Torgeir Storaas
12.00 Overfølsomhetsreaksjoner ved lokalanestesi
Erik Florvaag
12.30 Lunsj
13.30 Overfølsomhetsreaksjoner ved narkose/anestesipaneltesting
Eva Stylianou
14.15 Pause
14.30 ASIT in polysensitized patients and in patients with severe asthma

Moises Calderon

15.30 Pause
15.45 Subcutaneous v. sublingual immunotherapy

for allergic rhinitis and/or asthma, and ASIT in the future.

Moises Calderon

16.30 Slutt

Tirsdag 13. oktober

09.00 Kasustikker

Alle

09.15 Helseplager tilskrevet miljøfaktorer
Jan Vilis Haanes
10.30 Pause
10.45 Alvorlig astma: Voksne
Eva Stylianou
11.30 Pause
11.45 Alvorlig astma: Barn
12.30 Lunsj
13.30 Yrkesallergi: Rhinitt
Torgeir Storaas
14.15 Pause
14.30 Yrkesallergi: Hud
Hilde Kristin Vindenes
15.15 Pause
15.30 Provoksjonstesting: Mat

Klinisk nytte av konjunktivaltest, prikktest og sIgE (med kasuistikker)


Geir Håland
Slutt

Onsdag 14. oktober

09.00 Mastocytose- Diagnostikk og behandling
Ingunn Dybedal
10.00 Pause
10.15 Mastocytose – Allergologiske utfordringer
Eva Stylianou
11.00 Pause
11.15 Desensibiliseringsprotokoller
12.00 Lunsj
13.00 Provokasjonstesting: Eksponeringskammer
Øistein Svanes
13.30 Yrkesastma m/kasuistikk
Siri Slåstad
14.15 Pause
14.30 Allergenmåling: Pollen
Hallvard Ramfjord
14.50 Allergenmåling: Yrke/innemiljø
15.10 Pause
15.25 Nasalprovokasjon: Anvendelse før AIT
Ingebjørg Skrindo
16.10 Kasustikker
16.30 Slutt

Torsdag 15. oktober

09.00 Urticaria og angioødem
Teresa Victoria Løvold Berents
10.00 Pause
10.15 NSAIDs-overfølsomhetsreaksjoner
Eva Stylianou
11.00 Pause
11.15 NSAIDs-exacerbated respiratory disease (NERD)
Ralph Herbert Dollner
12.00 Lunsj
13.00 Allergenmåling: Yrke/innemiljø
Randi J. Bertelsen
Pause
14.00 Allergiske, IgE-/non-IgE-enteropatier: Voksne
Gülen Arslan Lied
15.00 Pause
15.15 Allergiske, non-IgE-enteropatier: Barn
Jarle Rugtveit
16.15 Kasuistikker
16.30 Slutt

Fredag 16. oktober

08.30 Kasuistikker
08.45 Hypersensitivity reactions to Antibiotics/Beta-lactams in Adults

Ingrid Terreehorst

09.45 Pause
10.00 Drug hypersentsitivity reactions in children/Beta-lactams

Ingrid Terreehorst

11.00 Pause
11.15 Hypersensitivitetspneumonitt
Harald Mellem
12.00 Lunsj
12.30 KURSPRØVE/evaluering
13.45 Gjennomgang av kursprøve
14.00 Slutt