Program for Allergologi grunnkurs del II (33795)

Mandag 12. oktober

09.30 Velkommen, innledning

Program med forbehold om endringer.


Eva Stylianou
09.35 Allergi/overfølsomhet: Nomenklatur, immunologiske mekanismer
Erik Florvaag
10.00 Allergi og astma i livsløpsperspektiv: Epidemiologi, miljø og forebygging
Karin Cecilie Lødrup Carlsen
11.00 Pause
11.15 Allergologiutdanning
Torgeir Storaas
Legemiddeloverfølsomhet- klassifisering og utredning.

Repetisjon og presisering fra Grunnkurs I


Torgeir Storaas
12.00 Overfølsomhetsreaksjoner ved lokalanestesi
Erik Florvaag
12.30 Lunsj
13.30 Overfølsomhetsreaksjoner ved narkose/anestesipaneltesting
Eva Stylianou
14.15 Pause
14.30 ASIT in polysensitized patients and in patients with severe asthma

Moises Calderon

15.30 Pause
15.45 Subcutaneous v. sublingual immunotherapy

for allergic rhinitis and/or asthma, and ASIT in the future.

Moises Calderon

16.30 Slutt

Tirsdag 13. oktober

09.00 Kasustikker

Alle

09.15 Helseplager tilskrevet miljøfaktorer
Jan Vilis Haanes
10.30 Pause
10.45 Alvorlig astma: Voksne
Eva Stylianou
11.30 Pause
11.45 Alvorlig astma: Barn
12.30 Lunsj
13.30 Yrkesallergi: Rhinitt
Torgeir Storaas
14.15 Pause
14.30 Yrkesallergi: Hud
Hilde Kristin Vindenes
15.15 Pause
15.30 Provoksjonstesting: Mat

Klinisk nytte av konjunktivaltest, prikktest og sIgE (med kasuistikker)


Geir Håland
Slutt

Onsdag 14. oktober

09.00 Mastocytose- Diagnostikk og behandling
Ingunn Dybedal
10.00 Pause
10.15 Mastocytose – Allergologiske utfordringer
Eva Stylianou
11.00 Pause
11.15 Desensibiliseringsprotokoller
12.00 Lunsj
13.00 Provokasjonstesting: Eksponeringskammer
Øistein Svanes
13.30 Yrkesastma m/kasuistikk
Siri Slåstad
14.15 Pause
14.30 Allergenmåling: Pollen
Hallvard Ramfjord
14.50 Allergenmåling: Yrke/innemiljø
15.10 Pause
15.25 Nasalprovokasjon: Anvendelse før AIT
Ingebjørg Skrindo
16.10 Kasustikker
16.30 Slutt

Torsdag 15. oktober

09.00 Urticaria og angioødem
Teresa Victoria Løvold Berents
10.00 Pause
10.15 NSAIDs-overfølsomhetsreaksjoner
Eva Stylianou
11.00 Pause
11.15 NSAIDs-exacerbated respiratory disease (NERD)
Ralph Herbert Dollner
12.00 Lunsj
13.00 Allergenmåling: Yrke/innemiljø
Randi J. Bertelsen
Pause
14.00 Allergiske, IgE-/non-IgE-enteropatier: Voksne
Gülen Arslan Lied
15.00 Pause
15.15 Allergiske, non-IgE-enteropatier: Barn
Jarle Rugtveit
16.15 Kasuistikker
16.30 Slutt

Fredag 16. oktober

08.30 Kasuistikker
08.45 Hypersensitivity reactions to Antibiotics/Beta-lactams in Adults

Ingrid Terreehorst

09.45 Pause
10.00 Drug hypersentsitivity reactions in children/Beta-lactams

Ingrid Terreehorst

11.00 Pause
11.15 Hypersensitivitetspneumonitt
Harald Mellem
12.00 Lunsj
12.30 KURSPRØVE/evaluering
13.45 Gjennomgang av kursprøve
14.00 Slutt