Alle kurs
ID. 33798

Tverrfaglig samhandling i smertemedisin (kurs nr 5)

6-7. feb 2020

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Skriv ut

Informasjon

Leger som søker kompetanse i smertemedisin eller søker økt kunnskap om smertemedisin ved felles undervisning med studenter ved tverrpersonell videreutdanning i smertebehandling (masternivå) ved Universitetet i Sørøst-Norge.