Alle kurs
ID. 33800

POLYFON-konferansen 2019: Brukermedvirkning i musikkterapi

19. nov 2019

Skriv ut

Informasjon

Brukere, ledere, leger, psykologer, sykepleiere og musikkterapeuter.