Alle kurs
ID. 33801

Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen, del 2

Informasjon

Kurset er godkjent i alle kliniske spesialiteter med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning for de som er i gammel ordning.