Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen, del 2 (33801)

Dato: 28. feb 2020
Sted: Soria Moria Hotell og konferansesenter
Adresse: Voksenkollveien 60
0790, OSLO

NORGE
Maks antall deltakere 150
Kurseier Norges kristelige legeforening

Viktig informasjon

Kurset er godkjent i alle kliniske spesialiteter med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning for de som er i gammel ordning.

Målgruppe

Leger i alle kliniske spesialiteter, både leger i spesialisering og spesialister. Kurset kan også være av interesse for psykologer og institusjonsprester.

Læringsmål

Læringsmål og kursbeskrivelse

På kurset Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen fokuseres på å øke legens kunnskap, ferdigheter og trygghet i samtalen om eksistensiell forståelse av sykdom og god helse.

Omfattende internasjonal forskning viser at pasientens eksistensielle forståelse har stor betydning for hvordan sykdom og livskriser håndteres. Eksistensiell forståelse omfatter håp, tro og mening. I Norden synes det å være barrierer både hos pasient og lege for å kommunisere rundt slike temaer, selv om disse kan være svært viktige for pasientens helse og sykdomsutvikling. Legens egne verdier viser seg også å ha stor betydning for denne kommunikasjonen.

Programmet veksler mellom forelesninger, refleksjon og kommunikasjons-øvelser.

Kurset er utarbeidet av Syddansk universitet i samarbeid med Den danske legeforening, på bakgrunn av internasjonal forskning, og danske legers utprøving og erfaringer. Vi har lagt til erfarne, norske klinikere som bidragsytere.

Det gis litt repetisjon som grunnlag for påbyggingen, men selvsagt er det aller meste nytt. Tidligere deltakelse er ingen forutsetning.

Presentasjon av forelesere

 

Niels Christian Hvidt, dr.theol, professor, forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU (Syddansk universitet)

John Nessa, spesialist i allmennmedisin, 1. amanuensis, dr.med, UiB, fastlege i Hjelmeland

Eivind Vestbø, spesialist i allmennmedisin, pensjonert fastlege på Finnøy

 

Andre opplysninger

Kursavgift: kr. 1100. I tillegg kommer enten konferansepakke som inkluderer overnatting og alle måltider, eller dapakke (uten overnatting), inkl. lunsj. Detaljerte priser angis på påmeldingsskjemaet.

Deltakerne får før kurset tilsendt aktuelle artikler.

Praktiske henvendelser: Norges kristelige legeforening, tlf. 911 48 352, e-post: post@nklf.no.

Spørsmål om faglig opplegg, kontakt kursleder: o-elgen@online.no eller tlf. 90 09 97 95.

Kurskomite

Øystein Elgen (Kursleder)
Ole Rikard Haavet
Irene Bircow Elgen
Ruth Louise Midtgarden
Alf David Antoni Myklebust

Godkjenninger

Videreutdanning

Akutt- og mottaksmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Anestesiologi: Valgfrie kurs: 6 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Barne- og ungdomspsykiatri: Valgfrie kurs: 6 t
Barnekirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Blodsykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Bryst- og endokrinkirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 6 t
Fordøyelsessykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 6 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Gastroenterologisk kirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Geriatri: Valgfrie kurs: 6 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Hud- og veneriske sykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Immunologi og transfusjonsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Infeksjonssykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Karkirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 6 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Maxillofacial kirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Nevrokirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 6 t
Nyresykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Onkologi: Valgfrie kurs: 6 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Patologi: Valgfrie kurs: 6 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 6 t
Radiologi: Valgfrie kurs: 6 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 6 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Thoraxkirurgi: Valgfrie kurs: 6 t
Urologi: Valgfrie kurs: 6 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 6 t
Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen, del 2 (33801)

Fredag 28. februar

10.00 Velkommen og introduksjon.

Kurskomiteen v/Ø. Elgen

10.10 Introduksjon til fagdagen, bakgrunn, forskning,

utvikling og innhold. NC Hvidt

10.50 Pause.
11.00 En historisk og vitenskapelig overblikk.

NC Hvidt

11.45 Pause.
12.00 Medisin og eksistens.

J. Nessa

12.45 Lunsj.
13.45 Betydningen av legens egne verdier for relasjon

og kommunikasjon med pasienten. NC Hvidt

14.30 Pause.
14.45 Mening som terapeutikum på fastlegekontoret.

E. Vestbø

16.00 Panelsamtale og kommentarer/spørsmål fra deltakerne:

Kommuniksjon om eksistensielle temaer i helsevesenet: Hvordan møter vi pasientens behov for støtte, uten at det går ut over fagligheten?

16.45 Egen refleksjon, avslutning og evaluering.