Program for Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen, del 2 (33801)

Fredag 28. februar

10.00 Velkommen og introduksjon.

Kurskomiteen v/Ø. Elgen

10.10 Introduksjon til fagdagen, bakgrunn, forskning,

utvikling og innhold. NC Hvidt

10.50 Pause.
11.00 En historisk og vitenskapelig overblikk.

NC Hvidt

11.45 Pause.
12.00 Medisin og eksistens.

J. Nessa

12.45 Lunsj.
13.45 Betydningen av legens egne verdier for relasjon

og kommunikasjon med pasienten. NC Hvidt

14.30 Pause.
14.45 Mening som terapeutikum på fastlegekontoret.

E. Vestbø

16.00 Panelsamtale og kommentarer/spørsmål fra deltakerne:

Kommuniksjon om eksistensielle temaer i helsevesenet: Hvordan møter vi pasientens behov for støtte, uten at det går ut over fagligheten?

16.45 Egen refleksjon, avslutning og evaluering.