Personlighetskonferansen 2019 (33809)

Dato: 28-29. nov 2019
Sted: Thon Hotel Opera
Adresse: Dronning Eufemias gate 4
0191, OSLO

NORGE
Praktiske henvendelser: Oslo universitetssykehus HF
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Maks antall deltakere 200
Kurseier Oslo universitetssykehus HF

Priser

Deltaker: 3 500,-

Målgruppe

Leger, psykologer ogandre praktiserende klinikere som behandler pasientgruppen.

Læringsmål

Årets konferanse fokuserer på virksomme faktorer i psykoterapi for personlighetsforstyrrelserpå tvers av ulike terapiretninger. 

Det finnes nå en rekke ulike terapiretninger som har dokumentert effekt ved personlighetsforstyrrelse (PF), spesielt ved Emosjonelt ustabil PF. Spesifikke teknikker og manualer er ikke alene avgjørende for god effekt. Relasjon, mål og oppgaver - terapeutisk allianse - er ulike avhengig av hvilke teknikker terapeuten bruker.

Kurskomite

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs (Kursleder)
Kjetil Bremer
Eivind Normann-Eide
Espen Folmo

Godkjenninger

Etterutdanning

Psykiatri: Valgfrie kurs: 12 t

Program for Personlighetskonferansen 2019 (33809)

Torsdag 28. november

08.30 Registrering m/kaffe, te og frukt.
09.00 Velkommen. Åpning.

Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs og kulturelt innslag.

09.25 Faglig bakteppe.

Espen Folmo

09.45 Terapcutisk holdning ved behandling av alvorlige

personlighetsvanskerProfessor Carsten René Jørgensen, Psykologisk institutt, Aarhus universitet, Danmark

10.30 Pause.
10.45 Tcrapcutisk holdning ved behandling av alvorlige

personlighetsvansker forts. Professor Carsten René Jørgensen, Psykologisk institutt, Aarhus universitet, Danmark

11.30 Lunsj.
12.30 Epistemisk tillit - teoretiske røtter og

Miniske implikasjonerErik Stänicke, førsteamanuensis v/ Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og president i Norsk psykoanalytisk forening

13.15 Pause.
13.30 Klinisk ekspertise: Utvikling av terapeutenes personlige

og profesjoncllc kvaliteterHelene Arnundsen Nissen-Lie, førsteamanuensis v/ Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

14.15 Pause.
14.30 Betydningen av livshistorienes konstruksjon.

Majse Lind, postdoc. v/ Northeastern university, Cambridge Massachusettes, USA

15.15 Panel.

Dagens foredragsholdere diskuterer.

Fredag 29. november

08.30 Case formulation for personality disorders:

How to foster therapist responsiveness. Ueli Kramer

10.00 Pause.
10.15 Terapeutisk allianse i MBT for personer med

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Elfrida Kvarstein, seksjonsoverlege v/Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis v/lnstitutt for Minisk medisin, Universitetet i Oslo

10.45 Bruk av kasusformulering i gruppeterapi og veiledning.

Sigmund Karterud, leder for Institutt for mentalisering og tidligere professor v/ Universitetet i Oslo

11.30 Lunsj.
12.30 Konkurrerende teorier og behandlingsstrategier for

personlighetsforstyrrelser. Mickey Toftkjær Kongerslev

13.15 Pause.
Hvordan kan fremtidens terapier for

personlighetsforstyrrelser arte seg? Mickey Toftkjær Kongerslev

14.15 Pause.
14.30 Panel.

Dagens foredragsholdere diskuterer.

15.15 Slutt.