Alle kurs
ID. 33825

Alders- og sykehjemsmedisin, somatikk I UTSATT

Informasjon

Primær målgruppe er leger som skal opparbeide «Kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin».

Videre- og etterutdanning for spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, nevrologi og fysikalsk medisin og rehabilitering