Alle kurs
ID. 33825

Alders- og sykehjemsmedisin, somatikk I

Kurset er flyttet til nye datoer pga. usikkerhet mht. smittesituasjonen.

Opprinnelig dato 19.-21. april 2021.

Informasjon