Petroleumsleger - Repetisjonskurs (33829)

Dato: 8. des 2020
Sted: Radisson Blu Royal Hotel Bergen
Adresse: Dreggsalmenningen 1
5003, BERGEN

NORGE
Praktiske henvendelser: Norsk senter for maritim og dykkemedisin - Haukeland Universitetssykehus
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Maks antall deltakere 27
Kurseier Norsk senter for maritim og dykkemedisin - Haukeland Universitetssykehus

Målgruppe

Allmennpraktikere, samfunnsmedisinere og arbeidsmedisinere.

Temaoversikt

Forhåndsoppgavene består i:

For mer informasjon se: http://www.nsmm.no

Andre opplysninger

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som petroleumslege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR 2010-12-20 nr.1780

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet.

Kurset består av 19 timer, hvorav 10 timer er egenlæring og 9 timer er kurs med tilstedeværelse.

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 9 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 19 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 9 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 9 t
Arbeidsmedisin: Valgfrie kurs: 19 t
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 9 t