Program for Klinisk emnekurs i hjerte-karsykdommer (33843)

Tirsdag 28. januar

08.00 Registrering, kaffe, kursmateriell.
08.15 Hjerte-karsykdom i et fastlegeperspektiv.

Fastlege og kommuneoverlege Inga Tho

09.00 Pause.
09.15 Brystsmerter - dialog om utredning, tiltak før henvisning.

Hanne Thürmer, kardiolog

10.00 Pause.
10.15 Brystsmerter - behandling, oppfølging av koronarsykdom.

Hanne Thürmer, kardiolog

11.00 Pause.
11.15 Synkope - utredning, henvisning, oppfølging.

Erling Borkamo, kardiolog

12.00 Lunsj - varm mat.
12.30 Hjerteutredning hos idrettsutøvere, barn og unge.

Erling Borkamo, kardiolog

13.15 Pause.
13.30 Artrieflimmer og hjertebank - utredning, henvisning,

oppfølging. Erling Borkamo, kardiolog

14.15 Pause med kake.
14.30 Trening, røyking, overvekt, blodtrykk, lipider, kosthold -

Dialog med oppfølging. Hanne Thürmer, kardiolog

15.15 Pause.
15.30 Førerkort og hjerte-karsykdom - hvem gjør hva?

Hanne Thürmer, kardiolog

Tirsdag 11. februar

08.15 Hjertesvikt, tungpust, hovne ben - dialog om utredning

og tiltak før henvisning. Terje Hegard, kardiolog

10.00 Pause.
10.15 Pacemakere og andre implanterte "dingser" -

i et allmennlegeperspektiv. Hanne Thürmer, kardiolog

11.00 Pause.
11.15 Hjerneslag, TIA - behandling og videre oppfølging.

Anne Gro Holtan, indremedisiner

12.00 Lunsj - varm mat.
12.30 Når blodtrykk er vanskelig å behandle.

Anne Gro Holtan, indremedisiner

13.15 Pause.
13.25 EKG-kurs - praktiske øvelser, gruppearbeid.

Erling Borkamo, kardiolog

14.05 Pause med kake.
14.15 EKG-kurs - praktiske øvelser, gruppearbeid.

Erling Borkamo, kardiolog

15.00 Pause.
15.10 AHLR - praktisk øvelse på kompresjoner og ventilering,

gruppearbeid. Terje Hegard, kardiolog

15.50 Kursprøve, evaluering, forslag til neste kurs.