Alle kurs
ID. 33855

Komplikasjoner i håndkirurgi

24-26. jan 2020

Ilsetra, Oppland

Skriv ut

Informasjon

LIS og overleger som utreder, diagnostiserer og behandler skader og kroniske tilstander i hånd. Det vil i hovedsak si leger som jobber ved skadepoliklinikker, leger under spesialisering i ortopedi, plastikkirurgi og generell kirurgi og spesialister innen ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi og generell kirurgi.