Komplikasjoner i håndkirurgi (33855)

Dato: 24-26. jan 2020
Sted: Ilsetra, Oppland
Adresse: Hafjelltoppen
2636, ØYER

NORGE
Maks antall deltakere 35
Kurseier Norsk forening for Håndkirurgi

Priser

Deltaker: 4 000,-

Målgruppe

LIS og overleger som utreder, diagnostiserer og behandler skader og kroniske tilstander i hånd. Det vil i hovedsak si leger som jobber ved skadepoliklinikker, leger under spesialisering i ortopedi, plastikkirurgi og generell kirurgi og spesialister innen ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi og generell kirurgi.

Læringsmål

Læringsmål: Deltagerne skal en oversikt over mulige komplikasjoner og deres behandling i forbindelse med forskjellige skader i hånd. Dette inkluderer sår- og brannskader, sene- og nerveskader, brudd og leddbåndskader fra fingrer til albue. Vanlige «hverdagshåndkirurgiske» tilstander, leddproteser og avstivninger, infeksjoner, bløtdelsdefekter, større håndskader og greps rekonstruksjon vil også bil omhandlet. Deltagerne skal også medbringe pasientkasus/problemkasus som skal legges frem for diskusjon.

Innhold

Tema vil være "Komplikasjoner i håndkirurgi», som er veldig relevant for både ortopedkirurger og plastikkirurger. I kurset skulle vi gå gjennom komplikasjoner for skader og behandlinger for alle forskjellige strukturer fra huden til skjelettet, fra fingrer til albue, inkludert alvorlige komplekse skader og NPE saker. I tillegg blir det avsatt tid til diskusjon av relevante kasus, samt håndterapeutens rolle i behandlingen. Som ved tidligere tilsvarende møter ønsker vi å starte fredag ettermiddag og avslutte til lunsj på søndag.

Fredag starter vi med hud og brann skader, sener, nerver og «hverdag-håndkirurgi». Lørdag formiddager fortsetter vi med artroser, artrodeser, leddproteser, leddbåndskader, underarm og albue.

Etter noen timers pause på lørdag vil vi fortsette med komplikasjoner av bruddbehandling, inkludert distal radius, og CRPS. Søndag avslutter vi med «major hand injuries», greps rekonstruksjon og NPE saker i håndkirurgi.

Paco del Pinal fra Spania er invitert som gjesteforeleser. Alle håndkirurgiske avdelinger/seksjoner fra Norge blir invitert til å stille med en foredragsholder i tillegg til håndkirurger og håndterapeut fra Sykehuset Østfold.

Temaoversikt

1. kursdag:

2. kursdag:

Kurskomite

Istvan Zoltan Rigo (Kursleder)
Jan-Ragnar Haugstvedt

Godkjenninger

Videreutdanning

Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 15 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 15 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 15 t

Etterutdanning

Generell kirurgi: Valgfrie kurs: 15 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 15 t
Plastikkirurgi: Valgfrie kurs: 15 t