Alle kurs
ID. 33856

Diabetesforum i Sogn og Fjordane 2020

Informasjon

Tverrfaglig kurs; helsepersonell som jobber med pasienter med diabetes: leger, sykepleiere, fotterapeuter, helsefagarbeidere.