Diabetesforum i Sogn og Fjordane 2020 (33856)

Dato: 22-24. apr 2020
Sted: Scandic Sunnfjord Hotell Førde
Adresse: Storehagen 2
6800, FØRDE

NORGE
Maks antall deltakere 100

Målgruppe

Tverrfaglig kurs; helsepersonell som jobber med pasienter med diabetes: leger, sykepleiere, fotterapeuter, helsefagarbeidere.

Formål med kurset

Oppdatere helsepersonell på det siste innen diabetesbehandling og et innblikk i aktuell forskning på diabetes.

Andre opplysninger

Kursavgift:

Kurskomite

Svanhild Liseth Solheim (Kursleder)
Mariann Kapstad
Normund R. Svoen

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 16 t, GJELDER EMNE: Diabetes
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 16 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 16 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 14 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 16 t, GJELDER EMNE: Diabetes
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 16 t
Endokrinologi: Valgfrie kurs: 16 t
Indremedisin: Valgfrie kurs: 14 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 16 t

Program for Diabetesforum i Sogn og Fjordane 2020 (33856)

Onsdag 22. april

17.30 Registrering, kaffe/te og rundstykker.

Forkurs for leger

18.00 Er type 1 diabetes egentlig en virussykdom? Nytt

fra DIVID studien. Professor dr.med. Knut Dahl Jørgensen, leder av Nasjonalt Diabetesforum

18.45 Tidlig arteriesklerose ved type 1 diabetes.

Professor dr.med. Knut Dahl Jørgensen

19.30 Pause.
19.45 Bruk av DPP4-hemmere, GLP1-analoger, SLGT2-hemmere

alene og i kombinasjonspreparat. Geir Hølleland, endokrinolog, Førde sentralsykehus

20.00 Middag.

Torsdag 23. april

09.00 Smertefull nevropati; hva gjør vi med det?

Endokrinolog Sondre Meling, Stavanger Universitetssykehus

09.30 Registrering, kaffe/te og rundstykker.
10.00 Åpning av Diabetesforum 2020.

Styreleder Svanhild Liseth Solheim med kulturelt innslag.

10.15 Brukerrepresentant Monica Svoren Naustdal, Eid.
10.45 Oppfølging av barn med dårlig regulert diabetes -

bruk av telemedisin. Barnelege Hildegunn Borkamo, sykepleier Randi Gamlestøl, Førde sentralsykehus

11.30 Barnediabetesregisteret - status fra Helse Førde.

Barnelege Hildegunn Borkamo

11.45 Pause.
12.00 Behandling av type 1 diabetes.

Endokrinolog Geir Hølleland, Førde sentralsykehus

13.00 Lunsj.
14.00 Diabetes hos eldre.

Endokrinolog Geir Hølleland

Kasuistikk ved sykehjemsoverlege Marian Kapstad, Førde kommune

15.00 Pause.
15.15 Presentasjon av forskningsprosjekt, hypoglykemi

hos hjemmeboende eldre. Diabetessykepleier Annette Bævre Larsen, Ahus

16.00 Kaffepause.
16.15 Avstandsoppfølging av kronisk syke.

Sverre Ur, forbundsleder, Diabetesforbundet

17.00 Diabetes årskontroll og oppfølging av personer med

risiko i Primærhelseteampilot. Fastlege Normund Svoen, sykepleier Aud Bang-Olsen, sykepleier Siv Kristin Rust, Sunnfjord medisinske senter

19.30 Middag.

Fredag 24. april

08.30 Parallellsesjoner: Insulnpumpebehandling, indikasjoner

og utfordringer. Diabetessykepleier Irene Farsund, Førde sentralsykehus

Praktisk opplæring i blodsukkermåling, oppstart insulinbehandling og GLP 1-analoger. Diabetessykepleier Randi Bøe, Førde sentralsykehus

09.30 Pause.
09.45 Retinopati.

Øyelege Ingunn Støfring, Førde sentralsykehus

10.30 Prosjekt netthinnefoto.

Øyelege Ingunn Støfring

11.00 Pause.
11.15 Kostråd ved diabetes type 2.

Klinisk ernæringsfysiolog Helene Søreide, Førde sentralsykehus

12.00 Pause.
12.15 Psykologiske aspekt ved kronisk sykdom.

Nevropsykolog Are Lillebø, Smertepoliklinikken, Førde sentralsykehus

13.00 Slutt.