Alle kurs
ID. 33857

Kognitiv terapi for leger i allmennpraksis

30. jan - 14. nov 2020

Skriv ut

Informasjon

Utdanningen holdes på Scandic Hotel Oslo City, Europarådets plass 1 (jernbanetorget), Oslo
 
Kursavgift for 3 undervisningssamlinger og 4 veiledninger er kr 15.520,- Kostnader til dagpakke kommer i tillegg og refunderes fra fond II.  Kostnader til operakveld kommer evnt også i tillegg. Kursavgiften indeksreguleres 1. januar.
 
Påmeldingsfrist: 15.12.2019, via påmeldingsskjema.