Smerter i Muskel og skjelett (33870)

Dato: 3-4. feb 2020
Sted: St. Olavs Hospital HF
Adresse: Harald Hardrådes gate 12 1930-bygget
7011, TRONDHEIM

NORGE
Antall kurstimer 15
Maks antall deltakere 20
Kurseier Norsk foren for smertemedisin

Priser

Deltaker: 3 400,-

Målgruppe

Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter, andre godkjente helsepersonell som jobber med smertepasienter.

Læringsmål

Å kunne gjenkjenne spesifikke tilstander som ligger til grunn for smertene så vel som ideopatiske tilstander (primære smerter) og kombinasjoner av disse. Å kunne behandle begge i henhold til kunnskapsbasert praksis.

Kurskomite

Astrid Woodhouse (Kursleder)
Unni Merete Kirste
Harald Sundby
Heidi Trydal
Petter Christian Borchgrevink

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Fysikalsk Medisin
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 15 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 15 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 15 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Fysikalsk Medisin
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 15 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 15 t
Ortopedisk kirurgi: Valgfrie kurs: 15 t

Kompetanseområde

Smertemedisin: Obligatoriske kurs: 15 t

Program for Smerter i Muskel og skjelett (33870)

Mandag 3. februar

10.00 Kasuistikk; smerter i nakke, skulder, bekken, hofter.

Utredning, differensialdiagnostiske overveielser, bruk av billeddiagnostikk, behandlingsalternativer. Foredraqg, filmsekvenser, diskusjon. Nils Gunnar Juel, Egil Fors, Harald Sundby, Unni Kirste

11.10 Pause.
11.25 Kasuistikk forts.; leddnære smerter av blandet type.
12.05 Lunsj.
12.55 Kasuistikk forts.; generaliserte smerter og fibromyalgi;

hvordan forstå vi dette fenomenet nå?

14.35 Pause.
14.50 Effekten av spesifikk trening ved ulike smertetilstander.

Nils Gunnar Juel

15.20 Triggerpunkt behandling ved generaliserte smerter

og andre muskulære smerter.

15.35 Pause.
15.45 Smerte og utmattelse. Ulike modeller for forståelse av

av sammenhengen mellom de to symptomene. Egil Fors

16.30 Diskusjon.
16.45 Hvilke aktører kan hjelpe pasienten? Ulike kompetanser

innen fysioteapi og fysikalsk behandling. Astrid Woodhouse

Tirsdag 4. februar

08.30 Bruk av analgetika, er det indikasjon for opioider ved

muskel- og skjelettsmerter? Petter C. Borchgrevink

09.30 Blokader, SCS, TENS, Radiofrekvens. Indikasjon, effekt,

begrensninger.

10.30 "Ryggen, tåler den alt"? Vurdering og behandling ved

langvarige ryggsmerter. 

12.30 Lunsj.
13.30 Rasjonale og evidens bak ulike metoder av

stressdemping ved smerte. Tormod Landmark

15.00 Pause.
15.15 Hva må med i en funksjonsvurdering til NAV?

Karen W. Wara

16.00 Slutt.