Program for Smerter i Muskel og skjelett (33870)

Mandag 3. februar

10.00 Kasuistikk; smerter i nakke, skulder, bekken, hofter.

Utredning, differensialdiagnostiske overveielser, bruk av billeddiagnostikk, behandlingsalternativer. Foredraqg, filmsekvenser, diskusjon. Nils Gunnar Juel, Egil Fors, Harald Sundby, Unni Kirste

11.10 Pause.
11.25 Kasuistikk forts.; leddnære smerter av blandet type.
12.05 Lunsj.
12.55 Kasuistikk forts.; generaliserte smerter og fibromyalgi;

hvordan forstå vi dette fenomenet nå?

14.35 Pause.
14.50 Effekten av spesifikk trening ved ulike smertetilstander.

Nils Gunnar Juel

15.20 Triggerpunkt behandling ved generaliserte smerter

og andre muskulære smerter.

15.35 Pause.
15.45 Smerte og utmattelse. Ulike modeller for forståelse av

av sammenhengen mellom de to symptomene. Egil Fors

16.30 Diskusjon.
16.45 Hvilke aktører kan hjelpe pasienten? Ulike kompetanser

innen fysioteapi og fysikalsk behandling. Astrid Woodhouse

Tirsdag 4. februar

08.30 Bruk av analgetika, er det indikasjon for opioider ved

muskel- og skjelettsmerter? Petter C. Borchgrevink

09.30 Blokader, SCS, TENS, Radiofrekvens. Indikasjon, effekt,

begrensninger.

10.30 "Ryggen, tåler den alt"? Vurdering og behandling ved

langvarige ryggsmerter. 

12.30 Lunsj.
13.30 Rasjonale og evidens bak ulike metoder av

stressdemping ved smerte. Tormod Landmark

15.00 Pause.
15.15 Hva må med i en funksjonsvurdering til NAV?

Karen W. Wara

16.00 Slutt.