Alle kurs
ID. 33875

Graviditet og barseltid i et tverrkulturelt perspektiv

11. feb 2020

Regionalt ressurssenter-vold -traume Sør (RVTS)

Skriv ut

Informasjon

Leger, psykologer, jordmødre, helsesøstre, sosionomer og andre som arbeider med familier med tverrkulturell bakgrunn i fasen med graviditet og barseltid.