Alle kurs
ID. 33880

DBT konferanse - nye metoder i traumebehandling

Informasjon

Psykologer, leger, psykiatriske sykepleiere, sosionomer etc. med spesialisering.