Bryggakurset - Allmennpraktisk psykiatri (33883)

Dato: 19-20. mar 2020
Kurslokale: Tønsberg
Påmeldingsfrist 09.02.2020
Maks antall deltakere 40
Kurseier Vestfold legeforening

Priser

Deltaker: 3 500,-

Målgruppe

Allmennleger.

Læringsmål

Kurskomite

Bror Olav Håvardsrud (Kursleder)

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Psykiatri

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Psykiatri

Program for Bryggakurset - Allmennpraktisk psykiatri (33883)

Torsdag 19. mars

08.30 Registrering.

Forventninger til allmennlegen

09.00 Utredning og behandling på fastlegekontoret.

Cathrine Abrahamsen, spesialist i allmennmedisin, Færder kommune

10.00 Hva forventes av en henvisning?

Mette Camilla Moen, psykiater, DPS Vestfold

11.00 Hvem skal hvor? (Kommune vs spesialisthelsetjeneste).

Mette Camilla Moen, psykiater, DPS Vestfold

12.00 Hva kan en kommune tilby?

Psykologtjenesten, Horten kommune

12.45 Lunsj.

Relevant regelverk

13.30 Fastlegens deltakelse i ansvarsgruppe og hvem har

ansvar for individuell plan. Koordinator i kommunen

14.30 Lovverk ved bruk av tvang (Psykisk helsevernloven,

PBRL kap. 4A, HOTL kap 10, nødrett, vurdering av samtykkekompetanse. Ove Westgård, avdelingsoverlege, psykiatrisk sykehusavdeling

16.30 Vergemål.

Ove Westgård, avdelingsoverlege, psykiatrisk sykehusavdeling

19.00 Middag.

Fredag 20. mars

Den akutte pasienten

08.30 Den selvmordstruede pasienten (Vurdering, håndtering).

Caroline Lindquist, psykologspesialist, psykiatrisk sykehusavdeling

09.30 Den emosjonelt ustabile pasienten (Vurdering, håndtering).

Caroline Lindquist, psykologspesialist, psykiatrisk sykehusavdeling

10.30 AAT (Forventninger, samarbeid og akuttmedisinering

utenfor sykehus). Akutt ambulant team

11.30 Samarbeid med politiet. Forventninger og behov

fra helsetjenesten. Politiet - Frank Gran, politiinspektør

12.15 Lunsj.

Den farlige pasienten. Psykofarmaka.

13.00 Den farlige pasienten. Voldsrisikovurderinger.

Torkel Vang, psykiater

14.00 Vanlig brukte psykofarmaka (Virkning, effekt,

bivirkning). Forventet oppfølging hos allmennlegen. Torkel Vang, psykiater

15.45 Oppsummering/evaluering.