Alle kurs
ID. 33884

Klinisk emnekurs om demens

Informasjon

Etter kurset har deltakerne tilstrekkelige teoretiske kunnskaper om de vanligste former for demens som Alzheimers sykdom, vaskulær demens, demens med Lewylegemer og frontotemporal demens. Dette omfatter kunnskaper om genetiske forhold, forekomst, typiske symptomer og funn, utredning, differensialdiagnoser og behandling og oppfølging og primær og sekundær forebygging samt kunnskap om pårørendes behov i ulike faser av sykdommen.

Ha kjennskap til psykologiske og atferdsmessige symptomer ved demens, hvordan disse oppstår og behandlingsprinsipper for ikke-medikamentell og medikamentell terapi, kjenner krav til kognitive evner for å inneha førerkort for bil i relasjon til grad av kognitiv svikt ved ulike former for demens.