PRISM-5 Workshop (33891)

Dato: 6. jan - 30. nov 2020
Maks antall deltakere 20
Kurseier Nasjonal Kompetansetjeneste ROP

Priser

Deltaker: 750,-

Viktig informasjon

Kurs blir arrangert basert på etterspørsel.

Målgruppe

De som er sertifisert for bruk av PRISM-IV: Primært leger og psykologer, samt andre brukere (med minst 4 års utdanning).

Læringsmål

Lære å bruke/bli oppdatert på det diagnostiske intervjuet PRISM-5 og bli resertifisert for bruk av 5-versjonen, samt at leger og psykologer kan bli sertifiserte kursholdere for PRISM-5. Dette for å kunne bruke PRISM i klinisk arbeid for potensielt mer presis (differensial)diagnostikk, eventuelt til bruk i forskning. 

Les mer på https://rop.no/kartleggingsverktoey/prism-cv/ 

Kurskomite

Tore Willy Lie (Kursleder)
Lars Lien