Alle kurs
ID. 33897

Praktisk kurs i allergen immunterapi (AIT)

13. mai 2020

Oslo universitetssykehus HF

Skriv ut

Informasjon

Leger og sykepleiere som arbeider med AIT eller som ønsker å etable behandlingsformen i sin virksomhet.