Praktisk kurs i allergen immunterapi (AIT) (33897)

Dato: 13. mai 2020
Sted: Oslo universitetssykehus HF
Kurslokale: Ullevål
Maks antall deltakere 70
Kurseier Oslo universitetssykehus HF

Priser

Deltaker: 500,-

Målgruppe

Leger og sykepleiere som arbeider med AIT eller som ønsker å etable behandlingsformen i sin virksomhet.

Formål med kurset

Deltakeren får oppdatert kunnskap om bakgrunn, indikasjoner og praktisk gjennomføring av AIT.

Kurskomite

Eva Stylianou (Kursleder)
Ingvild Gaare-Olstad
Geir Håland
Martin Sørensen
Anders Sebastian Tøndell
Torgeir Storaas

Godkjenninger

Videreutdanning

Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 7 t

Etterutdanning

Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 7 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 7 t

Kompetanseområde

Allergologi: Valgfrie kurs: 7 t

Program for Praktisk kurs i allergen immunterapi (AIT) (33897)

Onsdag 13. mai

08.30 Registrering.
09.00 Introduksjon.

Eva Stylianou

09.05 Bakgrunn - Mekanismer. Indikasjoner og

kontraindikasjoner voksne. Eva Stylianou

10.15 Pause.
10.30 AIT hos barn.

Geir Håland

11.00 Oral immunterapi.

Geir Håland

11.15 Pause.
11.30 Oppdoseringsregimer/vaksinasjonsjournal/vurdering av

behandlingseffekt/reaksjoner. Fredrik Borchsenius

12.15 Lunsj.
13.15 Sikkerhetsprosedyrer (før/under/etter injeksjon)/

fastsettelse av dagens dose. Sykepleier

13.45 Grupper: Praktisk gjennomføring subkutan vaksinasjon.

Sykepleiere

14.30 Pause.
14.45 SCIT eller SLIT - AIT i fremtiden.

Ragnhild Gulsvik

15.30 Kasuistikker - utfordringer i praksis.

Eva Stylianou

16.00 Slutt.