Alle kurs
ID. 33898

Grunnleggende innføring i barnepalliasjon

27-28. feb 2020

Skriv ut

Informasjon

  •  Hva er barnepalliasjon?
  •  Hvilke barn og ungdom vil ha utbytte av en slik tjeneste?
  •  Hvordan møte familier i krise?
  •  Hvordan kommunisere med barn og unge som ikke har språk?
  •  Utfordringer, smertelindring til barn og unge
  •  Forskning om vilkår for barnepalliasjon verden over
  •  Retningslinjer og NOU 2017 "Liv og død"
  •  Ungdom og sorgprosess
  •  Søsken til alvorlig syke