Alle kurs
ID. 33902

Bo hjemme med demens

10-11. feb 2020

Scandic Lillehammer

Skriv ut

Informasjon

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte.