Program for Bo hjemme med demens (33902)

Mandag 10. februar

09.00 Registrering med kaffe og noe attåt.
09.30 Musikalsk innslag.

Geir Lystrup

09.45 Velkommen.

Alice Beathe Andersgaard, adm.direktør, Sykehuset Innlandet

10.00 Åpning av konferansen.
10.20 Slik opplever jeg det!

Innspill fra person med demens

10.35 Pause.
11.00 Helsedirektoratets nasjonale kartlegging om

kommunens tilbud til personer med demens. Sverre Bergh, forskningsleder, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom

11.20 Sømløse tjenester - personer med demens sine erfaringer

med å motta hjemmetjenester. Kari-Anne Hoel, PhD stipendiat, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom

11.45 Self-management and Health Promotion in early-stage

dementia with e-learning for carers (SHAPE). RCT studie om brukerskole for personer med demens. Bakgrunn for SHAPE-studien. Geir Selbæk, forskningsleder, Aldring og helse/professor, UiO.

Orientering om SHAPE i Innlandet. Irene Bøen, studiekoordinator

12.15 Lunsj.
13.30 To perspektiver på morgendagens boliger for eldre.

Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier/MsC, daglig leder ved Aldring og helse og Tor-Arne Midtbø, kommuneplansjef, Asker kommune

14.15 Hvilken rolle spiller fastlegen i oppfølging av

hjemmeboende med kognitiv svikt? Geir Helgeland, fastlege

14.45 Pause med kaffe og noe attåt.
15.15 Hjemmehjelpen sin rolle i hjemmetjenesten i Lom kommune.

Oda Evy Øien, pleie- og omsorgssjef

15.45 Fra stoppeklokke til tillit og fag i hjemmetjenesten.

Ida Mejer Husted, prosjektleder, Helen Koldal, seksjonssjef, Bergen kommune

16.15 Slutt.
19.30 Middag.

Tirsdag 11. februar

09.00 Nasjonal informasjonskampanje om demens.

Berit K. Grønnestad, Helsedirektoratet

09.30 Slik ønsker vi at det gjøres.

Utredning av hjemmeboende personer med mistanke om demens. Jørgen Wagle, forsker, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

10.10 Organisering av demensutredning hos hjemmeboende

i Åsnes kommune. Mona Skara, spesialsykepleier

10.30 Pause med utsjekk.
11.00 Hvordan har CRPD påvirket den nye tvangsbegrensnings-

loven? Øyvind Kirkevold, professor i sykepleie, NTNU Gjøvik/forsker, Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og Sykdom

11.30 Effekter av kognitiv trening ved demens av

Alzheimer type. Alka Goyal, 1. amanuensis, OsloMet

12.00 Lunsj.
13.00 Hvilke erfaringer har Røde kors med sin

besøksvenntjeneste? Annelise Flor

13.30 Organisering av frivillig arbeid til personer med

demens og deres pårørende. Anne Thinstad Eriksen, leder av Frivillighetssentralen Hamar

14.00 Pause.
14.15 Hvordan ivareta og bygge opp sosialt nettverk for

personer med demens ved innflytting til institusjon? Linda Blålid Lägeide, demenskoordinator, Vågsøy kommune

Hva skjer'a?

14.45 Ny forskning om demens siden forrige konferanse.

Sverre Bergh, forskningsleder ved Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og Sykdom

15.00 Avslutning og vel hjem!