Biopsykososial rehabilitering av muskel og skjelettsmerter (33443)

Dato: 17. jun 2019
Sted: Scandic St. Olavs plass, Oslo
Adresse: St. Olavs plass 1
0165, OSLO

NORGE
Praktiske henvendelser: Dødehavstiftelsen
Maks antall deltakere 150
Kurseier Dødehavstiftelsen

Viktig informasjon

Vi ønsker primært at påmelding skal skje direkte via påmeldingslenken, men dersom noen er avhengige av å betale via faktura, kan man også melde seg på ved å sende en mail til post@dødehavstiftelsen.no (kursavgift kr. 2600,- + dagpakke kr. 635 + administrasjonsgebyr (Trippus) kr. 50 tilsammen kr. 3285). 

Det er viktig at du oppgir navn, arbeidssted og den adressen fakturaen skal sendes til. Spesialpris (kr. 1190 per natt) ved Scandic St. Olav Hotell får man da ved å henvende seg direkte til hotellet og oppgi at man skal delta på MUPS-kurset.

Målgruppe

Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre medisinske behandlere.

Læringsmål

Øke kursdeltakerens kunnskap om rehabilitering av muskel- og skjelettsmerter.

Kurskomite

Karin M. Øien Forseth (Kursleder)
Dag Gustav Gundersen Storla

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 8 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 8 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 8 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 8 t
Revmatologi: Valgfrie kurs: 8 t

Program for Biopsykososial rehabilitering av muskel og skjelettsmerter (33443)

Mandag 17. juni

08.15 Velkommen og introduksjon.

Rehabilitering av muskel- og skjelettsmerter - kort historikk, status og videre behov. Karin Øien Forseth, revmatolog

08.40 Rehabilitering av muskel- og skjelettsmerter i

kommunen - intensjoner og realiteter. Anne Kristine Nitter, spesialist i samfunnsmedisin

09.00 Et tverrfaglig rehabiliteringsprogram basert på

evidens og teori om personlige tilfriskningsprosesser. Anne-Marit Mengshoel, fysioterapeut

09.45 Pause.
10.00 Biopsykososial rehabilitering.

Sigrid Hørven Wigers, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

11.15 Klimabehandling.

Yndis Strumse Staalesen, lege/dr.med.

12.00 Lunsj.
13.00 Dead Sea and Climatherapy.

Marco Harari, lege/direktør, Deutsches Medisiniche Zentrum Medical Center, Ein Bokek

13.45 Rehabilitering og klimabehandling - Review.

Karin Øien Forseth, revmatolog

14.15 RA, AS og FM behandling i varmt klima.

Y.S. Staalesen, lege/dr.med, K.Ø. Forseth, revmatolog

15.15 Pause.
15.30 Rehabilitering ved Dødehavet.

Elisabeth Dramsdahl, psykiater

16.15 Diskusjon i plenum.
17.00 Slutt.