Program for Biopsykososial rehabilitering av muskel og skjelettsmerter (33443)

Mandag 17. juni

08.15 Velkommen og introduksjon.

Rehabilitering av muskel- og skjelettsmerter - kort historikk, status og videre behov. Karin Øien Forseth, revmatolog

08.40 Rehabilitering av muskel- og skjelettsmerter i

kommunen - intensjoner og realiteter. Anne Kristine Nitter, spesialist i samfunnsmedisin

09.00 Et tverrfaglig rehabiliteringsprogram basert på

evidens og teori om personlige tilfriskningsprosesser. Anne-Marit Mengshoel, fysioterapeut

09.45 Pause.
10.00 Biopsykososial rehabilitering.

Sigrid Hørven Wigers, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

11.15 Klimabehandling.

Yndis Strumse Staalesen, lege/dr.med.

12.00 Lunsj.
13.00 Dead Sea and Climatherapy.

Marco Harari, lege/direktør, Deutsches Medisiniche Zentrum Medical Center, Ein Bokek

13.45 Rehabilitering og klimabehandling - Review.

Karin Øien Forseth, revmatolog

14.15 RA, AS og FM behandling i varmt klima.

Y.S. Staalesen, lege/dr.med, K.Ø. Forseth, revmatolog

15.15 Pause.
15.30 Rehabilitering ved Dødehavet.

Elisabeth Dramsdahl, psykiater

16.15 Diskusjon i plenum.
17.00 Slutt.